Ənbiya surəsi

21:111

Mən bilmirəm, bəlkə də, (cəzanızın) tə´xirə salınması sizi imtahana çəkmək və bir müddət (əcəliniz çatana qədər) sizə gün-güzəran vermək üçündür".