Ənbiya surəsi

21:109

(Ya Rəsulum!) Əgər onlar (imandan) üz döndərsələr, de: "(Mənə vəhy olunanı) sizə olduğu kimi (hamıya eyni dərəcədə) bildirdim. Sizə və´d olunan şeyin (qiyamət gününün və ya mö´minlərin qələbəsinin) yaxınmı, uzaqmı olduğunu bilmirəm.