Ənbiya surəsi

21:106

Həqiqətən, bunda da (Qur´anda da Allaha) ibadət edən bir ümmətdən ötrü (kifayət qədər) moizə (öyüd-nəsihət) vardır.