Ənbiya surəsi

21:102

Onlar (Cəhənnəmin) uğultusunu eşitməyəcəklər. Onlar (Cənnətdə) ürəklərinin istədiyi (ne´mətlər) içində əbədi qalacaqlar.