Ənbiya surəsi

21:101

(Yaxşı əməllərin mükafatı olaraq) öncədən özlərinə ən gözəl ne´mət (Cənnət, əbədi səadət) yazılmış kəslər - məhz onlar ondan (Cəhənnəmdən) uzaqlaşdırılmış olacaqlar.