Ənam surəsi

6:86

Biz, həmçinin İsmaili, Əlyəsə´i, Yunisi və Lutu da (hidayətə qovuşdurduq) və onları aləmlərdən (özləri ilə bir dövrdə yaşayan bütün insanlardan) üstün tutduq.