Ənam surəsi

6:69

Müttəqilərə onların (iman gətirməyənlərin) əməllərindən heç bir günah gəlməz. Lakin bu, bir öyüddür ki, bəlkə, (kafirlər onun tə´sirilə) pis əməllərdən çəkinsinlər.