Ənam surəsi

6:66

(Ya Rəsulum!) Sənin camaatın onu (Qur´anı), haqq olduğu halda, yalan hesab etdi. (Onlara) de: "Mən sizin vəkiliniz deyiləm!"