Ənam surəsi

6:51

Rəbbinin hüzuruna cəm ediləcəklərindən qorxanları onunla (Qur´anla) xəbərdar et. Onların Allahdan başqa heç bir hamisi və havadarı yoxdur. Bəlkə də, onlar (bununla) pis əməllərdən çəkinsinlər!