Ənam surəsi

6:49

Ayələrimizi təkzib edənlərə isə qazandıqları günahlara görə əzab üz verəcəkdir!