Ənam surəsi

6:44

(Kafirlərə) edilmiş xəbərdarlığı unutduqları zaman (küfrlərini daha da artırmaq məqsədilə) hər şeyin (bütün ne´mətlərin) qapılarını onların üzünə açdıq. (Kafirlər) özlərinə verilən ne´mətlərə sevindikləri vaxt onları qəflətən yaxaladıq və onlar (hər şeydən) məhrum oldular.