Ənam surəsi

6:165

(Ey insanlar!) Verdiyiniz ne´mətlərlə sınamaq üçün sizi yer üzünün varisləri tə´yin edən, dərəcələrə görə birinizi diğərinizdən üstün edən Odur. (Ya Rəsulum!) Həqiqətən, sənin Rəbbin (kafirlərə, müşriklərə, Onun birliyini inkar edənlərə) tezliklə cəza verən və şübhəsiz ki, (mö´minləri) bağışlayan, (onlara) rəhm edəndir!