Ənam surəsi

6:155

Bu nazil etdiyimiz (Qur´an) mübarək bir kitabdır. Ona tabe olun və Allahdan qorxun ki, bəlkə, sizə rəhm edilsin!