Ənam surəsi

6:15

De: "Əgər mən Rəbbimə asi olsam, böyük günün (qiyamət gününün) əzabından qorxaram".