Ənam surəsi

6:129

Beləliklə, qazandıqlarına (qazandıqları günahlara) görə zalımların bə´zisini digərinin arxasına taxaraq (və ya pis işləri bir yerdə gördükləri üçün qiyamət gününün əzabından onları bir-birinə belə yaxınlaşdırarıq).