Ənam surəsi

6:110

Biz onların ürəklərini və gözlərini əvvəlcə ona (Qur´ana və ya göndərdiyimiz hər hansı ayəyə) iman gətirmədikləri kimi tərsinə çevirər və onları öz azğınlıqları içində şaşqın bir vəziyyətdə qoyarıq.