Ənam surəsi

6:106

(Ya Rəsulum!) Rəbbindən sənə vəhy edilənə (Qur´ana) tabe ol. (Sən yəqin bilirsən ki) Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. Müşriklərdən isə üz çevir!