Ələq surəsi

96:9

Gördünmü o kimsəni (Əbu Cəhli) ki, mane olur