Ələq surəsi

96:8

Axı sənin axır dönüşün Rəbbinədir!