Ələq surəsi

96:7

Özünün dövlətli olduğunu gördüyü üçün!