Ələq surəsi

96:5

(O Rəbbin ki) insana bilmədiklərini öyrətdi.