Ələq surəsi

96:4

O Rəbbin ki, qələmlə (yazmağı) öyrətdi.