Ələq surəsi

96:18

Biz də zəbaniləri (Cəhənnəmdəki əzab mələklərini) çağıracağıq!