Ələq surəsi

96:17

Qoy o özünün bütün tərəfdarlarını (köməyə) çağırsın!