Ələq surəsi

96:14

Məgər bilmir ki, Allah (onun bütün əməllərini) görür?!