Ələq surəsi

96:13

(Ya Peyğəmbər!) Bir de görək, (əgər sənin namaz qılmağına mane olan kimsə Qur´anı) yalan sayır və (imandan) üz döndərirsə,