Ələq surəsi

96:11

Bir de görək, əgər o doğru yoldadırsa,