Ələq surəsi

96:10

Bir bəndəyə (sənə) namaz qıldığı vaxt?