Ələq surəsi

96:1

(Ya Peyğəmbər! Qur´ani-Kərimi bütün məxluqatı) yoxdan yaradan Rəbbinin adı ilə (bismillah deyərək) oxu!