Əla surəsi

87:9

(Ya Peyğəmbər!) Əgər nəsihət etmək fayda versə, (ümmətinə Qur´anla) öyüd-nəsihət ver!