Əla surəsi

87:8

Biz sənə ən asan olanı (islam şəriətini) müyəssər edərik.