Əla surəsi

87:6

(Ya Peyğəmbər!) Biz sənə (Qur´anı) oxudacağıq və sən (onu) unutmayacaqsan;