Əla surəsi

87:5

Sonra da onu (qupquru) qara çör-çöpə döndərdi.