Əla surəsi

87:17

Halbuki axirət daha xeyirli və daha baqidir.