Əla surəsi

87:16

Lakin siz (ey insanlar!) dünyanı üstün tutursunuz!