Əla surəsi

87:15

O kimsə ki, Rəbbinin adını zikr edib namaz qılar!