Əla surəsi

87:14

(Günahlardan) təmizlənən kimsə isə nicat tapacaqdır.