Əla surəsi

87:12

(O bədbəxt ki) ən böyük oda (cəhənnəm oduna) girəcəkdir.