Əla surəsi

87:11

Bədbəxt (kafir) isə ondan (öyüd-nəsihətdən) qaçacaqdır.