Əla surəsi

87:10

(Allahdan) qorxan kimsə mütləq öyüd-nəsihət qəbul edəcəkdir!