Əla surəsi

87:1

(Ya Peyğəmbər!) Ən uca olan Rəbbinin adını pak (müqəddəs) tutub şə´ninə təriflər de!