Əhzab surəsi

33:73

Allah münafiq kişiləri və qadınları, müşrik kişiləri və qadınları əzaba uğratsın, mö´min kişilərin və qadınların da tövbələrini qəbul buyursun deyə (əmanəti öz razılığı ilə Adəm övladına tapşırdı). Allah (mö´minləri) bağışlayandır, rəhm edəndir!