Əhzab surəsi

33:70

Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun və doğru söz söyləyin!