Əhzab surəsi

33:68

Ey Rəbbimiz! Onlara ikiqat əzab ver, onları böyük bir lə´nətə (əzaba) düçar elə!"