Əhzab surəsi

33:66

Üzləri odda (o tərəf-bu tərəfə) çevrildiyi (haldan-hala düşdüyü) gün onlar: "Kaş Allaha müt´i olaydıq, Peyğəmbərə itaət edəydik!" - deyəcəklər.