Əhzab surəsi

33:64

Şübhəsiz ki, Allah kafirlərə lə´nət eləmiş və onlar üçün yanar od hazırlamışdır.