Əhzab surəsi

33:61

(Onlar) məl´unlar kimi (tezliklə şəhərdən qovular), harada ələ keçsələr, mütləq tutulub öldürülərlər.