Əhzab surəsi

33:57

Allahı və Onun Peyğəmbərini incidənlərə Allah dünyada və axirətdə lə´nət eləmiş (Öz rəhmətindən qovmuş) və onlar üçün həqarətli bir əzab hazırlamışdır!