Əhzab surəsi

33:41

Ey iman gətirənlər! Allahı çox zikr edin!