Əhzab surəsi

33:34

Allahın evlərinizdə oxunan ayələrini (Qur´anı) və hikməti (Peyğəmbərin qoyduğu qayda-qanunu) xatırlayın. Allah (mö´minlərə) lütfkardır, (bəndələrinin bütün əməllərindən) xəbərdardır!"